Εγκατάσταση Δικτύων

 

 

  • Μελέτη και σχεδίαση οικιακού ή επαγγελματικού δικτύου.

  • Εγκατάσταση και πλήρη ρύθμιση δικτύου.

  • Εγκατάσταση Ενσύρματων και Ασύρματων δικτύων.

  • Εγκατάσταση Server και Rack.

  • Τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης.

  • Τηλεφωνική υποστήριξη στους πελάτες μας.

  • Έλεγχος καλής λειτουργίας γραμμής ADSL.

  • Ρυθμίσεις e-mail και κατασκευή ιστοσελίδας.

  • Εγκατάσταση Router.