Ενδεικτικός Τιμοκατάλογος

 

 

 

Για επισκέψεις στο χώρο σας, (και εφόσον δεν έχει προηγηθεί προσφορά/συμφωνία/συμβόλαιο)

20 € πλέον ΦΠΑ για κάθε ώρα υπηρεσίας, με ελάχιστη χρέωση 30€ πλέον ΦΠΑ.

Για επισκέψεις εκτός της πόλης του Ηρακλείου θα υπάρχει επιπλέον του κόστους υπηρεσιών, και χιλιομετρική αποζημίωση προς 0,3€/χιλιόμετρο πλέον ΦΠΑ.

Αναλυτικά:

Έως 1 ώρα:  30€ +ΦΠΑ

Έως 2 ώρες: 40€ +ΦΠΑ

Έως 3 ώρες: 60€ +ΦΠΑ

και ούτω καθεξής +20€ για κάθε ώρα υπηρεσιών.

Οι επισκέψεις θα γίνονται Δευτέρα έως Παρασκευή και μέχρι τις 16:00, και μόνο κατόπιν ραντεβού, που θα έχει προγραμματιστεί τουλάχιστον 1 ημέρα πριν, λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας.

Σε επισκέψεις τις μη εργάσιμες ημέρες θα υπάρχει διπλάσια χρέωση.

Όσον αφορά την απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη, τηλεφωνική ή μέσω Anydesk, η χρέωση είναι 15€/ώρα πλέον ΦΠΑ. Στο τέλος του μήνα θα αποστέλλεται τιμολόγιο εφόσον ο συνολικός χρόνος απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης είναι πάνω από 60 λεπτά. Αν ο συνολικός χρόνος είναι λιγότερος της 1 ώρας, δε θα γίνεται χρέωση, θα μεταφέρεται στον επόμενο μήνα.

Όσον αφορά την τεχνική υποστήριξη για Η/Υ εκτός του χώρου σας, δηλαδή για υλικά που θα επισκευάζονται στην έδρα μας ισχύουν:

 

Υπηρεσία

Τιμή (€)

Backup + Format + Εγκατάσταση Λειτουργικού        30
Cloning HDD σε SSD 240GB (εργασία+υλικό)        60
Ανάκτηση Δεδομένων        40
Ανίχνευση / Αφαίρεση κακόβουλου λογισμικού        30
Συναρμολόγηση Η/Υ από Parts        10% της αξίας
          των υλικών
Επισκευή Βύσματος Τροφοδοσίας Laptop        50
Καθαρισμός Laptop (*)        50
Καθαρισμός Laptop από υγρό (καφέ, γάλα, κτλ.) (**)        60
Εγκατάσταση/Παραμετροποίηση Εφαρμογής
Τιμολόγησης/Εμπορικής Διαχείρισης (^)
       320

 

(^) Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση της εφαρμογής τιμολόγησης, προσθήκη βασικών υπηρεσιών/προϊόντων, έλεγχος λειτουργίας και εκμάθηση/εκπαίδευση του πελάτη ή του προσωπικού που θα χρησιμοποιεί την εφαρμογή.

 

Στις παραπάνω τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Οι τιμές είναι ενδεικτικές. Ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές ανάλογα την περίπτωση
και θα γίνεται πάντα ενημέρωση πριν την εκτέλεση της υπηρεσίας.

Δείτε εδώ όλους τους τρόπους πληρωμής.

Δεκτές όλες οι κάρτες

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

 

 

(*) Ο καθαρισμός Laptop περιλαμβάνει καθαρισμό της ψήκτρας και αντικατάσταση της θερμοαγώγιμης πάστας.

(**) Σε περίπτωση καθαρισμού laptop από υγρό (νερό, καφέ, κτλ.), αν η συσκευή δεν λειτουργήσει, και εφόσον ο πελάτης
      
δεν επιθυμεί την αντικατάσταση των ελαττωματικών υλικών της συσκευής, θα χρεώνεται την υπηρεσία του καθαρισμού.
(***) Σε περίπτωση που ο πελάτης κρίνει ασύμφορη την επισκευή της συσκευής μετά τον έλεγχο, και
         αρνηθεί την επισκευή,  θα υπάρχει ελάχιστη χρέωση 10€ για λειτουργικά έξοδα και κόστος διάγνωσης.

Περισσότερα...